Privacyverklaring

Hoe gaan we om met jouw privacy?

Wij van DAKaccent zijn ons ervan bewust dat je graag wilt weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en welke beveiligingen we treffen om je gegevens te waarborgen. Wij dragen verantwoordelijkheid over en hebben respect voor de privacy van onze gebruikers. Alle persoonlijke gegevens worden met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Bij vragen graag contact opnemen met info@dakaccent.nl.

Gegevensverzameling

We verzamelen gegevens op twee manieren:

 • Gegevens die jij ons aanlevert
 • Gegevens die we ontvangen door het gebruik van onze diensten en producten


Verwerkingsdoelen

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

 • Via email of telefonisch contact
  Wij verwerken deze gegevens om:
 • jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;
 • contact met je op te nemen;
 • je vraag naar informatie te kunnen beantwoorden;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren;
 • de besproken informatie terug te kunnen lezen;
 • met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
 • een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


E-mails worden gearchiveerd en eventuele telefonische contacten worden genoteerd in onze online data.

Als je onze website bezoekt
Wij verwerken deze gegevens voor het doel om onze website, te verbeteren en gebruik te analyseren. Met onze cookies verwerken wij je IP-adres, de bezochte website, het klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

Als je een overeenkomst met ons aangaat
Wij verwerken je gegevens om een dienst aan te kunnen bieden en voor onze administratie. Gegevens als NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht worden verwerkt. Dit in de vorm van facturen.

Archiefdoeleinden
DAKaccent bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Hierbij wordt strikt rekening gehouden met de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Om onze producten te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens.

Zodra wij persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van tevoren om toestemming.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

Beveiliging

DAKaccent doet er alles aan om de gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Verzoek tot inzage, correctie en verwijdering

Wil je je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen? Stuur een schriftelijk verzoek naar DAKaccent Nederland B.V., Postbus 398 5060 AJ Oisterwijk. Tot slot heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van persoonsgegevens bij DAKaccent.